Internationale Ijshockey Federatie

Informatie

Toernooi opzet

 

De teams spelen een onderlinge competitie waarin elk team eenmaal tegen elkaar uit komt. Het hoogst geklasseerde team kwalificeert zich voor Divisie 1 Groep A. Het laatst geklasseerde team degradeert naar Divisie II Groep A.

 

Driepunten systeem

Voor alle wedstrijden geldt de volgende punten verdeling:

 • 3 punten voor een overwinning na reguliere speeltijd

 • 1 punt voor elk team bij gelijke score na afloop van reguliere speeltijd

 • Een additional punt voor het team dat na de wedstrijd wint in de vijf minuten overtime periode, of na het nemen van Game Winning Shots in het geval er geen beslissing is gevallen na overtime.

 • 0 punten voor het team dat verloren heeft na reguliere speeltijd.

Overtime

Als de stand gelijk is na afloop van reguliere speeltijd, dan volgt een vijf minuten overtime period direct na een pauze van 3 minuten. Beide teams wisselen van speelhelft in de overtime periode. De wedstrijd is afgelopen wanneer de vijf minuten zijn verlopen of wanneer een doelpunt wordt gescoord; het scorende team wordt dan tot winnaar uitgeroepen. Indien er niet wordt gescoord in de overtime periode dan volgt de Game Winning Shots procedure. Alle overtime periodes tijdens een IIHF wedstrijd worden gespeeld met vier (4) veldspelers en een (1) goalie.

Game Winning Shots Procedure

Indien er niet is gescoord tijdens de overtime periode, dan volgen Game Winning Shots (GWS). Onderstaande procedure treedt dan in werking:

 • Shootouts worden aan beide zijden van het ijs genomen. Het ijs zal geveegd worden door een zamboni tussen de 14 meter brede centre sectie van de baan tussen de face-off cirkels in de neutrale en eind zones alvorens de Game Winning Shots van start gaan.

 • De serie begint met drie verschillende spelers die elk om en om een shootout nemen. De spelers hoeven niet op voorhand benoemd te worden. De vier goalies en alle spelers van beide teams die op de gamesheet vermeld staan mogen deelnemen aan de Game Winning Shots met uitzondering van de artikel 3 hieronder genoemde restrictie.

 • Elke speler wiens straf nog niet geheel is verlopen na afloop van de overtime periode mogen niet deelenemen aan de Game Winning Shots en dienen in de strafbank of kleedkamer te blijven. Ook spelers welke een straf tegen zich uitgesproken krijgen tijdens de Game Winning Shots moet verplicht in de strafbank of kleedkamer plaats nemen.

 • De scheidsrechter zal beide aanvoerders tot zich roepen in de referee crease en zal door middels van het werpen vaan munt bepalen welk team als eerste mag beginnen. De winnaar van de toss zal de keuze krijgen of zijn team als eerste of als tweede gaat schieten.

 • De goalie verdedigt hetzelfde doel als hij tijdens de overtime periode deed. Hij mag in de goal crease blijven als de tegenpartij een schotpoging onderneemt.

 • Het is toegestaan na elk schot van goalie te wisselen.

 • De Game Winning Shots worden genomen met inachtineming van regel 509 van het IIHF Official Rule Book.

 • Spelers van beide teams nemen om en om shooutouts totdat een beslissend doelpunt is gescoord. Eventuele resterende schoten worden niet meer genomen.

 • Indien de stand na 3 schoten van elk team gelijk is, zal de shootout vervolgd worden met een tie-break shootout van een speler per team. Dit mogen zowel nieuwe spelers zijn alsook spelers die reeds in actie zijn gekomen tijdens de Game Winning Shots. Dezelfde speler mag ook in actie komen voor elk van de pogingen in de tie-break shootout. De wedstrijd is beeindigd wanneer het onderlinge duel van de twee een beslissend resultaat tot gevolg heeft.

 • De Official Scorekeeper houdt alle genomen pogingen bij waarbij hij de spelers, goalies en gescoorde doelpunten noteert.

 • Enkel de beslissende goal zal meetellen in het eindresultaat van de wedstrijd. Het zal toegekend worden aan de speler die dit doelpunt scoorde en de goalie welke het incasseerde.

 • Indien een ploeg deelname aan de Game Winning Shots weigert, zal de wedstrijd als een verlies voor dit team gelden en zal het andere team 3 punten voor de winst bijgeschreven krijgen. Indien een speler weigert deel te nemen aan de shootout zal dit gelden als een “no score” voor zijn team.

Tie-break formule

De tie-break formule van toepassing op twee ploegen met een gelijk aantal punten in de rangschikking geschiedt op basis van het onderling resultaat.

Omdat het driepunten systeem geen gelijkspel kent, wordt dezelfde formule toegepast indien drie of meer teams een gelijk aanatal punten hebben tijdens een kampioenschap.

Indien drie of meer teams een gelijk puntenaantal hebben dan wordt de stand als volgt berekend, creeer een sub-league tussen de teams met een gelijk aantal punten. Dit proces gaat door totdat slechts twee of geen teams nog een gelijk aantal punten hebben. In het geval van twee gelijke ploegen geldt het onderling resultaat, aangezien een gelijkspel niet mogelijk is. In het geval geen van de teams gelijk staat gelden de volgende criteria:

Stap 1:
Met enkel de onderlinge wedstrijden tussen de gelijkstaande ploegen in beschouwing genomen, wordt een nieuwe stand opgemaakt.

Stap 2:
In het geval drie of meer teams nog steeds gelijk in punten stan, telt het doelsaldo in de onderlinge wedstrijden als beslissende factor.

Stap 3:
Indien drie of meer teams een gelijk puntenaantal en doelsaldo hebben, dan heldt het hoogste aantal gescoorde doelpunten door deze teams gescoord in de onderlinge ontmoetingen.

Stap 4:
Indien drie of meer teams nog altijd een gelijk puntenaantal, doelsaldo en aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge ontmoetingen hebben dan geldt het resultaat behaald tegen het hoogst geklasseerde team dat geen onderdeel uitmaakt van de sub-groep. In dit geval is het team met het beste resultaat (1. Punten, 2 doelsaldo, 3 meest gescoorde doelpunten) tegen deze tegenstander de winnaar van de sub-groep.

Stap 5:
Indien de ploegen nog altijd gelijk staan, wordt stap 4 opnieuw uitgevoerd maar nu tegen het op een na best geklassificeerde team buiten de sub-groep

Stap 6:
Staan er na bovenstaande vijf stappen nog altijd ploegen gelijk, dan zal de plaatsing positie ten tijde van de toernooi start de doorslag geven.

PS.Indien nog niet alle onderlinge wedstrijden zijn gespeeld dan is de volgende volgorde van doorslag om de stand op te stellen: 1. Laagst aantal gespeelde wedstrijden, 2 doelsaldo, 3. Aantal gescoorde doelpunten, 4 Ranking positie ten tijde van toernooistart.

Meer informatie

Klik hier hier om het IIHF spelregelboek en voorschriften te downloaden (Engels)

Team samenstelling

 

Ploegen mogen maximal 22 spelers registreren in hun selectie voor het 2015 IIHF Ice Hockey World Championships Division I Group B.

 

 • De teams maken de namen van de deelnemende spelers bekend tijdens de eerste Championship Diretorate vergadering.

 • Het maximaal toegestaande aantal spelers op het Team Registration formulier ten tijde van het begin van het WK is 20 spelers en 2 goalies. Het minimum is 15 spelers en 2 goalies.

 • Tijdens de eerst Directorate vergadering moeten de teams minimaal 15 spelers en 2 goalies registreren. De geregistreerde spelers moeten aanwezig zijn in de toernooistad ten tijde van de Directorate meeting.

 • De overige spelers tot een maxumum van 20+2 moeten tot uiterlijk 2 uur voor elke toernooi wedstrijd geregistreerd worden voor controle. Men mag gedurende het gehele toernooi spelers toevoegen aan de registratie lijst tot het maximum bereikt is.

 • Gedurende een wedstrijd mag een team 20 sperls en 2 goalies op de officiele game sheet zetten. Een derde keeper mag stand-by staan in het geval een van de twee geregistreerde gaolies niet in staat is te spelen.

Speelgerechtigheid

 

Alle spelers die uitkomen in een IIHF Wereldkampioenschap, Olympisch ijshockey toernooi of kwalificatie rondes voor een van voornoemde toernooien moeten voldoen aan de volgende eisen:

 

- Elke speler moet toebehoren aan een bij de IIHF aangesloten land

- Elke speler moet de nationaliteit hebben van het land waarvoor hij uit komt.


Verkrijgen van speelgerechtigheid voor ander land (de twee jaren regel)

Wanneer een speler zijn nationaliteit gewijzigd heeft of een andere nationaliteit heeft verkregen en voor de eerste keer aan een IIHF competitie deel wil nemen voor zijn nieuwe land dan moet hij:

- Bewijzen dat hij minimaal twee aaneengesloten seizoenen en 16 aaneengesloten maanden (480 dagen) in de nationale competitie van zijn nieuwe land heeft gespeeld na zijn 10e verjaardag. Gedurende deze periode is hij niet getransfereerd naar een ander land of heeft hij actief gespeeld in een ander land.

- Een internationale transfer card (ITC) hebben die aangeeft dat de speler uitkomt in de nationale competitie van het land waarvoor hij zich speelgerechtigd wil verklaren en dat deze ITC is goedgekeurd en ten minste 16 maanden (480 dagen) oud is.

 

Veranderen van speelgerechtigheid voor ander land (de vier jaren regel)

Een speler die reeds eerder heeft deelgenomen aan een IIHF competitie mag van land wisselen (met een maximum van eenmaal per speler) indien:

- Hij de nationaliteit van het nieuwe land bezit.

- Hij ten minste vier aaneengesloten jaren (1460 dagen) in de nationale competitie van het nieuwe land heeft gespeeld zonder gedurende deze periode te zijn getransfereerd of actief in een andere land heeft gespeeld. Tevens mag niet voor zijn vorige land hebben gespeeld in een IIHF competitie gedurende deze vier jaren.

- Hij een international transfer card (ITC) heeft die aangeeft dat de speler uitkomt in de nationale competitie en dat deze ITC is goedgekeurd ten minste vier jaar voor de start van het toernooi waarin de speler voor zijn nieuwe land wil uitkomen.

TV Listings

 

De 2015 IIHF Ijshockey Wereldkampioenschappen Divisie 1 Groep B zal worden uitgezonden in de volgende landen: 

 

 • Bosnië & Herzegovina: Arensport TV
 • Kroatië: Arensport TV
 • Estland: MTB Baltics
 • Groot Brittannië: Premier Sports
 • Korea: SBS
 • Letland: MTB Baltics
 • Litouwen: MTB Baltics
 • Montenegro: Arensport TV
 • Nederland: Fox Sports
 • Servië: Arensport TV
 • Slovenië: Arensport TV

Pers accreditaties

 

Pers accreditaties voor het 2015 IIHF wereldkampioenschap ijshockey, divisie 1B in Eindhoven kunnen aangevraagd worden tot uiterlijk 22 maart.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

Voor radio, TV en/of video verzoeken wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Wanda Bura van InfrontSports via [email protected].